lauantai 30. kesäkuuta 2018

Tie minne vie…


Olipa kerran uudistuva matkapalvelulaki. Olipa myös Salon SYTY, joka on jäsenyhdistystensä edunvalvoja. SYTY järjesti uudistuvasta laista infotilaisuuden, jossa oli hämmästyttävän vähän yhdistysten väkeä. En oikein tiedä, mitä ajatella… Käytävillä kuhistiin ja laki puhututti paljon ja hartaasti. Kun sitten olisi ollut kolmen tunnin sessio asiasta, oli läsnä noin 15 henkeä.

Niin kuin isoisäni jo aikanaan sanoi, on myöhäistä parkua, kun paska on jo housuissa. Niinpä ajattelin olla erityisen avulias kanssakulkija ja yhdistää 1.7.2018 uudistuvan matkapalvelulain ja 25.5.2018 voimaan astuneen tietosuoja-asetuksen. Tässäpä sinulle, mahdollinen virkistys- tai retkivastaava yhdistyksessä, tietopaketti asiasta. Ole hyvä! Ja mahdolliset virheet ovat omiani ja johtuvat siitä, etten ole ymmärtänyt asiaa oikein. Sekään ei ole mitenkään mahdotonta, kun en kerran juristi ole. Ja matkapalvelulaista ja tietosuoja-asetuksesta on kuulunut ja kuuluu vielä pitkään monenmoista. Vuoden kuluttua olemme kaikki taatusti viisaampia asioiden suhteen!

Kannattaa muistaa, että ennen 1.7.2018 varatut ja järjestetyt matkat hoituvat vanhaan tapaan eli laki ei koske niitä. Jos matka varataan 1.7. jälkeen, on otettava huomioon uusi matkapalvelulaki.

Tärkein anti iltapäivän uudistuvasta matkapalvelulaista kertovassa tilaisuudessa oli se, että jatkossa kannattaa aina ottaa rekisteröitynyt matkanjärjestäjä, kun ja jos kyseessä on yli yön kestävä matka. Ulkomaille suuntautuvien reissujen järjestämisessä on ehdottoman välttämätöntä käyttää rekisteröitynyttä matkanjärjestäjää tai matkatoimistoa.

Päiväreissuja (alle 24 tuntia, ei yöpymistä) voidaan edelleen järjestää yhdistyksen taholta. Silloin täytyy muistaa, että matka on vain jäsenille. Asioita helpottaa sekin, että yhdistyksen säännöissä mainitaan, että yhdistyksen tarkoituksena on järjestää virkistystä jäsenilleen esimerkiksi retkiä ja matkoja. Lisäksi matkasta ei saa tulla voittoa yhdistykselle eikä matkojen järjestäminen saa olla liiketoimintaa eli varainhankintaa yhdistykselle. Matkojen on oltava satunnaisia.

Sitten päästäänkin taas siihen, mikä on satunnainen… Tästä lakimiehet vielä kiistelevät, että onko satunnaista matkojen järjestämistä se, että yhdistys järjestää matkan 1-3 kertaa vuodessa vai kerran kolmessa vuodessa. Tällä välillä liikutaan tulkinnoissa juuri nyt.

Yhdistyksen on lupa markkinoida jäsenmatkojaan vain niissä kanavissa, joissa yhdistys muutoinkin ilmoittaa toiminnastaan. Jäsenmatkojen markkinointi on tehtävä kohderyhmälle, matka ei saa olla avoin kaikille.

Näiden neljän ehdon on täytyttävä yhtä aikaa. Muistakaa siis, että 1. markkinointi ja myynti on rajattua, 2. matkat ovat satunnaisia ja 3. matkoissa ei saa olla taloudellisen hyödyn tavoittelua eikä 4. matkailu saa vaikuttaa liiketoiminnalta.

Harrastelijat halutaan pois järjestelemästä matkoja! Siksi on todennäköisesti tiedossa hintojen nousua reissuissa. Kuluttajan kannalta on tietysti ikävää, että hinta nousee. Samalla kuitenkin kuluttajan oikeudet vahvistuvat. Uusi matkapakettilaki säätelee matkailualaa, joten sekä kuluttajan että järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet muuttuvat.

Matkanjärjestäjän vakuutusjärjestelmä (koottu hinta) on ilmoitettava ennen matkaa. Tiedonantovastuu käsittää mm. sen, että tarkemmat tiedot on annettava varatessa. Tämä laki uudistaa peruutus- ja korvausehtoja. Uusi laki samalla myös lisää rekisteröityjen matkanjärjestäjien uskottavuutta, mutta lisää samalla myös näiden kuluja.

Virheiden korjaustilanteet kuuluvat uuden lain vakuutuksen piiriin. Näin ollen matkaajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingoista. Uutta on se, että myös lomanautinnon menetyksestä voi hakea korvausta (mielipahakorvaus). Välitön palaute on silloin annettava jo kohteessa. Jollei tule korjausta matkanjärjestäjän taholta jo kohteessa, on matkaajalla oikeus korjata tilanne itse.

Kriisitilanteissa paluukuljetukset on jatkossa turvattu. Silloin matkantilaaja saa täysimääräisen korvauksen matkan peruuntuessa esimerkiksi matkatoimiston konkurssin vuoksi.

Matkustajan peruutusehdot muuttuvat. Peruutuksessa ei ole jatkossa aikarajaa, mutta peruutusmaksut tulevat normaaliksi käytännöksi. Maksuton peruutusoikeus lääkärintodistuksella poistuu kokonaan! Samalla matkavakuutuksen merkitys kasvaa.

Yhdistys voi koota itse matkaohjelman, hinnoitella ja rahastaa. Mikäli matka järjestetään yhteistyönä useamman yhdistyksen kesken, jokainen voi markkinoida jäsenmatkaa omalle kohderyhmälleen. Ilmoittautumiset tehdään omaan yhdistykseen, jossa ollaan jäsenenä. Myös maksu suoritetaan omaan jäsenyhdistykseen. Kotimaan matkoja voi tehdä turvallisesti myös ilman rekisteröitynyttä matkanjärjestäjää. Yhdistys kantaa silloin itse vastuun matkasta.

Uusi matkapalvelulaki siis korostaa jäsenyyttä. Sehän on hyvä asia yhdistykselle, eikö sjuu? Matkat on tarkoitettu vain jäsenille eli se luetaan jäseneduksi. Varsinaisilla ja kannatusjäsenillä voi jatkossakin olla eri hinta. Matkat on nähtävä osana yhdistystoimintaa, joten säännöissä kannattaa olla maininta virkistystoiminnasta esimerkiksi matkojen ja retkien muodossa.

Tärkeää on huomata, että matka ei saa tuottaa kenellekään jäsenelle taloudellista hyötyä!

Ennakkotietoa on jaettava entistä enemmän matkoista, varaus- ja peruutusehdoista ja matkan eri osien toteuttajien vastuista. Tämä koskee erityisesti rekisteröityneitä matkanjärjestäjiä, mutta muuttaa myös kuluttajien odotuksia.

Ennakkotiedotettavia asioita on korostettu uudessa laissa. Ennen reissua on kerrottava selkeästi matkan kesto, kohteet, majoitustyyppi, kuljetukset, palvelut yms. Kokonaishinta on kerrottava ja samalla on avattava se, mitä hintaan sisältyy (mahdolliset lisämaksut ja maksuehdot). Mainostettaessa on huomioitava osallistujien vähimmäismäärä ja ilmoittautumisen määräaika.

Kun sitten yhdessä matkataan yhdistyksen järjestämälle päiväretkelle, ei nimenhuutoa enää saa suorittaa bussissa. Jonkun on vain tiedettävä, keitä matkassa on mukana. Matkalle lähtevä saa ilmoittaa toki nimensä, mutta matkanjohtaja ei saa enää huudella bussissa kaikkien kuullen lähtijöiden nimiä.

Retken jälkeen on tehtävä selkoa kuluista ja tuloista. Tuloja reissusta ei yhdistykselle saa tulla. Jos nyt muutama kymppi jää yli, kannattaa retken kohdalle kuluihin laskea myös kirjanpitokulut ja esimerkiksi puhelinkulut, joita on aiheutunut matkan järjestämisestä. Mikäli voittoa tulee, verottaja iskee kiinni!

Ennen laitettiin nimilista kirjanpitoon. Tietosuoja-asetus asettaa tähänkin omat rajoituksensa. On kuulunut kahdenlaista neuvoa eli edelleen voi laittaa nimilistan kirjanpitoon tai sitten voi kirjanpitoon tehdä yhteenvedon mukana olleista retkeläisistä. Itse noudattaisin yhteenvetoa, jossa todetaan, että matkalla oli mukana 14 varsinaista jäsentä, 10 kannatusjäsentä ja 4 avustajaa. Mikäli laitat jatkossakin nimilistan kirjanpitoon, pitää listasta poistaa kaikki henkilötiedot nimeä lukuun ottamatta. Henkilötieto on mikä tahansa merkintä, josta henkilö voidaan tunnistaa tai perheenjäsen/samaan talouteen kuuluva.

Tulipa melkoinen vuodatus! No, kestihän luento lähes kolme tuntia. Jos jotain jäi vielä epäselväksi, lisää tietoa löydät täältä:


sekä kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta:


Päivi
PS. Tämä 1.7.2018 on päivämääränä siis tärkeä muistettava meille yksittäisillekin SYTYläisille - sen jälkeen kun muuttuu mm. Kela-taksin tilaaminenkin. Siitäkin voit lukea täältä:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti