keskiviikko 9. toukokuuta 2018

Vapaus valita


Ihan tässä alkaa itseäkin jännittää, miten käy soteuudistuksen. Näillä näkymin lakiuudistusta valinnanvapaudesta pitäisi käsitellä eduskunnassa kesäkuussa, viimeistään heinäkuun alussa. No, kunhan siihen asti eletään, tiedetään, kuinka meidän käy.

Mikäli valinnanvapaus toteutuu nyt kaavailulla tavalla, ei muutoksia ns. terveen ihmisen elämään juurikaan tule. Meille pitkäaikaissairaille ja vammaisille, paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäville, muutos on huomattavampi.

Minua ei pelota valinnanvapaus, odotan sitä innokkaasti. Toivon sen jopa helpottavan useita asioita. Varsinkin niillä, joilla tällä hetkellä on asiakassuhde useaan eri paikkaan, valinnanvapaus tuo helpotusta palveluiden hankintaan.


Kun soteuudistus astuu voimaan vuoden 2020 alussa, asiakkaan mahdollisuus valita laajenee. Asiakas voi siis itse valita, mistä hakee sosiaali- ja terveyspalvelut. Järjestäminen on jatkossa uusien maakuntien vastuulla. Tulevaisuudessa asioidaan terveyskeskuksen sijaan sotekeskuksessa, jonka asiakas voi itse valita valtakunnallisessa omakanta-verkkopalvelussa. Kirjautumalla omakantaan pääsee selaamaan omia tietojaan ja näkee samalla, mitkä valinnat ovat mahdollisia. Omakannassa esitellään myös valittavissa olevat sotekeskukset. Valinnan voi tehdä myös paperilomakkeella maakunnalle tai yksityiselle palvelutuottajalle. Jos valintaa ei tee, sotekeskus määräytyy automaattisesti. Sotekeskuksia voi ylläpitää sekä yksityinen että julkinen taho.

Tapaturman sattuessa tarvitaan yleensä erikoissairaanhoidon palveluja. Soteuudistuksen jälkeen asiakas voi saada liikelaitokselta asiakassetelin, jolla palvelun voi ostaa yksityiseltä palvelutuottajalta. Maakuntien päätettäväksi jää, millaisiin palveluihin maakunta myöntää asiakasseteleitä. Seteliä voidaan tyypillisesti käyttää esimerkiksi kotipalveluissa tai hammasproteesien hoidossa. Valittavaksi eivät tule kaikki mahdolliset palvelun tarjoajat, vaan ne, jotka maakunta on hyväksynyt.

Henkilökohtainen budjetti laaditaan niille asiakkaille, jotka käyttävät paljon sosiaali- ja terveyspalveluja, kuten kotihoitoa ja kuntoutusta. Yksityisiltä palvelun tuottajilta voi hankkia määrätyllä summalla tarvittavat palvelut. Halutessaan palvelua voi hakea jopa oman kunnan tai maakunnan ulkopuolelta. Valinnanvapaus lisääntyy, mutta siitä ei tule silti rajatonta. Asiakas voi saada julkisilla eli siis jatkossa maakunnan rahoilla vain niitä palveluja, joita asiakas maakunnan mielestä tarvitsee.

Tavallisen tallaajan lompakossa ei soteuudistus juurikaan näy. Asiakasmaksuista ei ole vielä tehty päätöksiä, sillä maakunta saa määritellä ne itse. Maksujen ylärajat pysynevät ennallaan. Yksityisen lääkärikäynnin joutuisi maksamaan puhtaasti omasta pussistaan. Yksityisen sairaanhoidon korvauksista on suunniteltu luovuttavan kokonaan. KELAkorvaus poistuisi käytännössä. KELAn tavoitteena on sujuvoittaa myös korvausten hakemista soteuudistuksen jälkeen. Tavoitteena on, että jos asiakas on oikeutettu johonkin KELAkorvaukseen, hän voisi uudistuksen jälkeen hakea korvausta sotekeskuksissa esimerkiksi asiakassuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tällöin suunnitelman laatimisessa olisi mukana myös KELAn edustaja.
                  Päivi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti