lauantai 27. tammikuuta 2018

Neuvosto neuvomassa

Vammaisneuvosto toimii myös Salossa, tiesitkö sinä sen?
Vammaisneuvoston tarkoituksena on seurata kaupungissa tapahtuvaa päätöksentekoa ja ottaa kantaa sellaisiin asioihin, jotka koskettavat myös vammaisia kaupunkilaisia. Tosiasiassahan näitä päätöksiä ovat kaikki! Millään ei riitä aika ja resurssit kaikkien päätösten tarkastelemiseen vammaisten kaupunkilaisten näkökulmasta, mutta hienoa olisi, jos vammaiset henkilöt itse toisivat esiin niitä asioita, joihin vammaisneuvoston pitäisi ottaa kantaa.

Vammaisneuvostolla, kuten vanhusneuvostollakaan, ei ole päätösvaltaa. Nämä molemmat neuvostot ovat neuvoa antavia. Neuvostot voivat laatia lausuntoja erilaisista asioista ja toimittaa niitä edelleen virkamiehille ja tarvittaessa myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Pitääkö aloitteen aina olla neuvostojen käsissä? Ei mielestäni. Tärkeää olisi myös, että kaupungin virkamiehet, asioiden valmistelijat ja päätöksentekijät olisivat tietoisia vammais- ja vanhusneuvostosta ja olisivat yhteydessä niihin, kun asiat niin vaativat.

Kun esimerkiksi suunnitellaan palveluita, ei juuri koskaan kysytä vanhus- tai vammaisneuvoston mielipidettä asioista. Meillä olisi paljonkin sanottavaa, kunhan sitä myös kysyttäisiin. On turhauttavaa, kun usein liian myöhään vaikuttamisen kannalta kuulee asioista. Ei ole helppoa seurata kaupungin päätöksentekoa, koska päätöksen-tekomme ei ole esteetöntä. Päätösten kirjaaminen, esityslistojen ja pöytäkirjojen metsästäminen kaupungin kotisivuilta on haastavaa, mahdotontakin. Meillä ei ole ajateltu saavutettavuutta tiedonsaannin näkökulmasta. Kotisivujen käyttö on sekä vammaisille että vanhuksille usein mahdotonta. Tässäkin asiassa neuvostot voisivat tehdä yhteistyötä ja kaupunki suuressa viisaudessaan voisi kysyä tai edes selvittää esteettömyysasioita ennen kotisivujen uudistamista. Onhan se ihan älytöntä, että sivut uusitaan isolla rahalla eivätkä ne sitten edes toimi esimerkiksi näkövammaisen apuvälineillä…

Hassua on myös se, että julkisia tiloja rakennettaessa tai korjattaessa ei välttämättä kysytä vammaisneuvoston lausuntoa asiasta. Onhan se aina halvempaa tehdä muutokset rakentamis- tai korjausvaiheessa, ei valmiiseen rakennukseen. Toivottavasti edes joku päättäjä taas heräisi tähänkin asiaan!
                                    Päivi
1 kommentti:

  1. Päivi selkeyttää asiaa, jolla pitäisi olla painoarvoa kaupunkimme kaikissa sen asukkaita koskevissa päätöksissä, ennakkoon ja usein jälkikäteenkin. Vammaisneuvostolta saa aina kysyttäessä kannanoton ja pyydettäessä lausunnon sellaiselta käytännön tasolta, josta monellakaan päättäjällä ei ole selkeää kuvaa, jos kuvaa lainkaan. Omakohtaisestikin sen kokeneena yhden kauden mukanaolleena. Eivätkä kaikki kanssaihmisetkään huomioi tällaisen neuvoston olemassaoloa ja sitä, että tuo "Tartu hihasta!"-kehotus on jokaiselle "käden ulottuvilla" oleva oikeus, joskus jopa velvollisuus, tuoda selkeitä puutteita neuvostolle tiedoksi.

    Viekää nyt joku tällaisenkin instanssin olemassaolosta tietoa päättäjille sekä ihmisille ympärillänne!
    IsoTimppa

    PS. Ja ihmettelen sitäkin, miksi Salossa tarvitaan sekä vammais-, että vanhusneuvosto - usein ne on rakennettu yhdeksi neuvonantajaksi, kun käytännössä monissa asioissa neuvon tarvitsijat ovat samankaltaisten ongelmien edessä?!

    VastaaPoista