keskiviikko 8. maaliskuuta 2017

APTEEKIN LOGON ALLA


Mitä teen, kun herää huoli muistista?

Alkaneen vuoden aikana olemme me Kuninkaantien apteekkilaiset olleet mukana Salon Muistiyhdistyksen Muistiystävällinen toimija-valmennuksessa. Valmennuksen tarkoituksena on jakaa tietoa muistisairauksista, muistisairaan kohtaamisesta sekä muistisairaan hoitopolusta ja avun hakemisesta muistisairaalle. Tämän pohjalta jaamme teille blogin lukijoille tietopaketin muistisairaan hoitopolusta Salossa.

                                                                                        Kuva: Elina Miettula
Muistiongelmia esiintyy kaikenikäisillä ja useista eri syistä johtuen. Ikääntymisen myötä niiden esiintyvyys lisääntyy ja yli 65-vuotiaista noin joka kolmas kärsii jonkinlaisista muistioireista. Suurimmalla osalla ei kuitenkaan ole varsinaista muistisairautta. Esimerkiksi kiire, stressi, väsymys ja masennus voivat aiheuttaa muistivaikeuksia. Ikä muuttaa muistia, mutta iästä huolimatta terve muisti toimii loppuun asti ja ihminen oppii uusia asioita. Lisääntyneiden muistioireiden taustalla on aina jokin syy, joka täytyy selvittää.

Milloin oireista tulisi huolestua ja
hakeutua lääkäriin?
 • Oma tai läheisen huoli muistista
 • Muistioire haittaa töitä tai arkiaskareita
 • Sovittujen tapaamisten unohtelu
 • Epätarkoituksenmukainen terveyspalvelujen käyttö
 • Vaikeus löytää sanoja tai epäasianmukaisten sanojen käyttö
 • Päättely- ja ongelmanratkaisukyvyn heikkeneminen
 • Taloudellisten asioiden hoitamisen vaikeus tai vai-keudet ymmärtää kelloa
 • Esineiden katoaminen ja niiden käyttötavan ym-märtämisen vaikeutuminen
 • Mielialamuutokset tai ahdistuneisuus yhdessä lähi-muistin heikkenemisen kanssa
 • Persoonallisuuden muuttuminen, sekavuus, epäluu-loisuus tai pelokkuus
 • Aloitekyvyn heikkeneminen ja vetäytyminen
Tärkeimpiä merkkejä, jolloin muistitutkimuksiin on syytä hakeutua, on tilanteen selkeä muutos entisestä sekä ongelmat arjessa pärjäämisessä. Muistiongelmia on aina hyvä tutkia, sillä mitä tahansa niiden taustalta löytyy, on hoito tehokkainta, kun se päästään aloittamaan mahdollisimman aikaisin. 

Muistisairaan hoitopolku Salossa

Jos herää huoli omasta tai läheisen muistista, asian selvittäminen alkaa omasta terveyskeskuksesta omalääkärin vastaanotolta. Lääkäri kartoittaa oireet, päivittää lääkelistan, tekee lähetteen laboratoriotutkimuksiin sekä tilanteen mukaan muistineuvolaan tai pään kuvantamiseen.

Muistineuvolassa muistihoitaja haastattelee potilaan ja omaisen. Omainen tai muu läheinen henkilö kutsutaan aina mukaan, koska potilas itse ei aina havaitse muutosta ja omaisella voi olla erilaisia havaintoja potilaan arkiselviytymisestä. Muistihoitaja tekee myös muistitestin.

Huolen ilmaisu kanssaihmisen pärjäämisestä

Jos huoli herää vieraamman kanssaihmisen - naapurin, tuttavan tai tuntemattomankin ihmisen – pärjäämisestä, voi yhteyttä ottaa kaupungin sosiaalihuoltoon tai van-huspalveluihin.

1) Akuutissa hätätilanteessa soitto yleiseen hätänumeroon 112. Tällainen tilanne voi olla esim. eksyneen muistisairaan löytäminen säähän nähden liian kevyesti pukeutuneena.

2) Vähemmän kiireellisissä tilanteissa yhteyttä voi ottaa Salon kaupungin Sointuun eli sosiaa-lipalveluiden palvelunohjauksen ja palvelun tarpeen arvioinnin tiimiin.
                Puhelinaika ma-pe klo 8-11.30 puh. 044-7783121
3) Yli 65-vuotiaiden salolaisten avuntarve kartoitetaan vanhuspalveluissa.

Kansainvälistä aivoviikkoa vietetään 13.-19.3.2017. Maanantaina 13. 3. klo 10-13 Salon Muistiyhdistys esittelee toimintaansa ja muistikyläprojektia Kuninkaantien apteekissa. Tiistaina 14. 3. jär-jestämme terveysmittauksia (varaa aika apteekista). Tervetuloa!

Terveisin,
Elina Miettula
Proviisori
Kuninkaantien apteekki

Lähteet:
Muistiliitto: Muistiongelmia – milloin huolestua?
Käypä hoito -suositus: Ohje potilaille ja läheisille: Mitä teen, kun epäilen muistisairautta?
                                                                                       Kuva: Elina Miettula

2 kommenttia:

 1. Eija-Riitta19:13

  Tämän tyyppinen valmennus olisi mielestäni hyvä monille asiakaspalvelussa työskenteleville, koska useimmat heistä kohtaavat muistisairaita henkilöitä eivätkä ne kohtaamiset aina suju ihan strömsööläisittäin. Valmennus lisäisi varmasti hyviä kohtaamisia molemmille osapuolille.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Anonyymi11:20

   Salon muistiyhdistyksen valmennus järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Toivottavasti se saa jatkoa!
   -Elina

   Poista