keskiviikko 14. joulukuuta 2016

APTEEKIN LOGON ALLAAjankohtaista toimeentulotuesta

Perustuet jatkossa yhdeltä toimijalta

Perustoimeentulotuki uudistuu ja siirtyy 1.1.2017 lähtien kunnilta Kelan hoidettavaksi. Tällöin perustuet saadaan samalta toimijalta ja kuntien sosiaalityöntekijät pystyvät keskittymään henkilökohtaista palvelua vaativaan sosiaalityöhön. Perustoimeentulotuki kattaa asiakkaiden tarpeelliset lääkehoidot osana terveydenhuollon menoja. Kelan toiminta mahdollistaa tasapuoliset edut kaikille tukeen oikeutetuille helpottaen liikkumista. Asiakas voikin jatkossa asioida hakemusasioissa asuinpaikasta riippumatta missä tahansa Kelan toimistossa Suomessa. Myös lääkkeet voidaan toimittaa maksusitoumuksella kaikista apteekeista Suomessa. Kelan lisäksi kuntien sosiaalityöntekijät tekevät tarvittaessa päätöksiä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Esimerkiksi pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta aiheutuvista lääkemenoista kunta voi myöntää omat erilliset maksusitoumukset apteekissa esitettäväksi.

Toimeentulotukiasioissa Kela palvelee asiakkaita 12.12. lähtien puhelimitse (020 692 207), sähköisesti http://www.kela.fi/asiointi ja henkilökohtaisesti kaikissa Kelan toimistoissa. Hakemusmäärällä mitattuna kyseessä on Kelan suurin etuus, jonka ensimmäinen maksupäivä on 2.1.2017.  Kyseessä on siis suuri muutos toteutettavaksi asiantuntemusta vaativassa palvelussa.

Lääkkeet sähköisillä maksusitoumuksilla
Kelan tukeen kuuluvat lääkeostot hoidetaan 1.1.2017 lähtien henkilökohtaisilla sähköisillä maksusitoumuksilla, vaikka tukipäätös olisikin perhekohtainen. Apteekkiasioinnilla tieto maksusitoumuksesta haetaan Kelan tietokannasta Kela-korttia tai potilasohjetta näyttämällä. Asioitaessa toisen henkilön puolesta tulee hakijalla olla mukanaan asiakkaan Kela-kortti. Tieto kiireettömästä maksusitoumuksesta päivittyy Kelan palveluun tukipäätöstä seuraavan yön aikana, kiireellisestä jo samana päivänä. Apteekissa tieto haetaan samasta tietokannasta kuin perustiedot lääkkeiden kelakorvauksista, alkuomavastuusta tai ns. kelakaton täyttymisestäkin.

Kela voi myöntää kahdenlaisia sähköisiä maksusitoumuksia lääkkeiden ja muiden tarpeellisten tuotteiden hankkimiseen. Kaikkien tuotteiden tulee olla reseptillä määrättyjä, jotta tiedot siirtyvät Kelalle sähköisesti. Päätösten perustelut saattavat myös vaatia asiakkaalta lisätietojen tai reseptin hankkimista terveydenhuollosta. Henkilötunnuksettomat saavat apteekkiasiointiin kirjallisen maksusitoumuksen.

Maksusitoumus lääkekustannuksiin myönnetään yleensä samalle ajalle kuin perustoimeentulotuki. Lisäksi käyttöön tulee rajattu maksusitoumus. Tämä voidaan myöntää lyhyelle ajalle tai kerta-ostoon, yksittäisille lääkkeille tai joihinkin lääkkeettömiin valmisteisiin, kuten asiakkaalle tärkeään ravintolisään tai haavanhoitotuotteisiin, joita maksusitoumus lääkekustannuksista ei yleensä kata. Myös tuotteen kelakorvauksella ja hinnalla on vaikutusta maksusitoumustyyppiin.

Apua arkeen yhteistyöllä
Toimeentulotuen alikäyttö on yhteiskunnallinen ongelma, sillä tuki jää useimmiten hakematta kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta. Hakeminen ei aina onnistu sähköistyvien palveluiden, huonojen liikenneyhteyksien tai sairauden oireiden vuoksi. Tuen alikäyttäjiä ovat tyypillisesti pienellä eläkkeellä elävät vanhukset, jotka eivät hae tukea esimerkiksi suuriin lääkemenoihinsa. Pienillä paikkakunnilla hakematta jättäminen on yleisempää. Lääkehoitojen osalta vain otettu lääke auttaa. Se voi auttaa myös kotona pärjäämiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ehkäisten nuoren tai vanhuksen yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Hakemusasiat kannattaa laittaa vireille viivytyksettä, koska muutoksen vuoksi uutta opittavaa riittää niin Kelan virkailijoilla ja farmaseuttisilla asiantuntijoilla, lääkäreillä, hoitajilla ja apteekkilaisilla kuin myös asiakkailla ja heidän läheisillään. 

Pikaopas asiaan löytyy http://www.kela.fi/toimeentulotuki-pikaopas ja Kysy Kelasta- keskustelupalsta auttaa yleisissä kysymyksissä. Henkilökohtaisissa, tietosuojaa edellyttävissä kysymyksissä kannattaa käydä Kelan toimistossa tai soittaa puhelinpalveluun. Me apteekissa neuvomme osaltamme tuotteisiin, kelakorvauksiin, hintoihin ja resepteihin liittyvissä kysymyksissä. Käänny siis rohkeasti myös apteekin puoleen! Lopulliset toimintatavat tulkintoineen täydentyvät kysymysten myötä ja hyvä lopputulos syntyy yhteistyön tuloksena. Seuraavalla kerralla asiat sujuvat todennäköisesti jo rutiinilla!

Hyvää joulun odotusta - läheisten avun tarvetta unohtamatta,

Minna

Kuninkaantien apteekista
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti