lauantai 10. joulukuuta 2016

APTEEKIN LOGON ALLA


Kuninkaantien Apteekki on SYTYn kannattajajäsen sekä yhteistyössä opastanut jäsenistöämme jo muutaman vuoden luennoin ja asiakaskohtaisesti ohjaten. Vierailevaksi kirjoittajaksi saimme nyt blogiimme apteekkari Minna Mäenpään. Tässä tiivistelmä todella ajankohtaisesta aiheesta:

Muutosten vuosi 2017 – Paperireseptit historiaan

Kuten yleensä, asioilla on hyvät ja huonot puolensa. Uudet, entistä paremmat ja myös kalliimmat lääkkeet tuovat uusia mahdollisuuksia sairauksien lääkehoitoon. Toisaalta ne myös kasvattavat Kelan lääkekorvausmenoja. Leikkaustarpeeksi on laskettu 150 miljoonaa euroa, josta huikea 134 miljoonan euron leikkaus toteutetaan vuonna 2017. Säästöjä haetaan useilla muutoksilla, jotka kohdistuvat kaikille tasoille niin lääkeyrityksiin, apteekkeihin kuin lääkkeiden käyttäjiin. Säästöt toteutetaan lääkkeiden hintakilpailua lisäämällä, lääkejätteitä vähentämällä, järkevän lääkehoidon edistämisellä sekä erityiskorvausluokkia muuttamalla. Sen sijaan alkuomavastuu (50€) ja lääkekatto säilyvät lähes entisellään (605,13€).

Paperireseptit poistuvat vuoden kuluessa
Jatkossa kaikki lääkemääräykset laaditaan sähköisesti. Vain teknisen ongelman kohdatessa lääkäri soittaa tai antaa paperisen reseptin, jolloin resepti muutetaan sähköiseksi apteekissa. Jo olemassa olevat paperi- ja puhelinlääkemääräykset toimitetaan apteekeissa entiseen malliin.

Reseptien voimassaolo pitenee vuodesta kahteen
Vuonna 2017 kirjoitettujen reseptien voimassaoloaika pitenee kahteen vuoteen säästäen lääkärin työaikaa. Tästä poikkeuksena huumausaineiksi luokiteltavat ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, joita ovat osa punaisella kolmiolla merkityistä lääkkeistä. Nämä, kuten aikaisemmin kirjoitetut lääkemääräykset, ovat voimassa enintään yhden vuoden.

Lääkehävikin vähentämiseksi toimitusvälit
tarkempaan seurantaan
Lääkehävikin pienentämiseksi korvattavien lääkkeiden toimitusvälit tulevat tarkempaan seurantaa. Jatkossa peruskorvattavista reseptilääkkeistä voi saada Kela-korvauksen vasta, kun edellinen lääke-erä on käytetty lähemmäksi loppumistaan, kuten erityis- ja lisäkorvatut lääkkeet tänä vuonna.

Kalliita lääkkeitä kuukaudeksi kerrallaan
Kalliita, yli 1 000 euroa pakkaukselta maksavia lääkkeitä saa jatkossa kerralla kuukauden tarvetta vastaavan määrän. Tällaisia valmisteita on käytössä alle 200 kpl esimerkiksi syövän, veren hyytymishäiriöiden ja reuman hoidossa. Moni käyttäjistä hankkii niitä jo nyt vastuullisesti pienet erät kerrallaan pienentäen samalla kotona säilyttämisestä tulevaa riskiä.

Diabeteslääkkeiden korvauksiin muutoksia
Merkittävimmin lääkekorvaussäästöt kohdistuvat aikuisiän diabetesta sairastaviin. Diabeteslääkkeiden korvattavuus siirretään 100 %:n erityiskorvausluokasta alempaan 65%:n erityiskorvausluokkaan, johon kuuluvat mm. astman, sepelvaltimo- ja verenpainetaudin lääkkeet. Vain insuliinihoidon korvausluokka säilyy entisellään.

Hintakilpailua ja lääkevaihtoa lisätään
Yleisesti säästöjä haetaan viitehintajärjestelmää laajentamalla sekä lääkevaihdon ja lääkekorvausten perustana toimivaa hintaputkea kaventamalla 0,50 euroon. Tämä tuo säästöjä suurimmalle osalle lääkkeiden käyttäjiä.

Apteekissa hyvät neuvot sisältyvät hintaan!
Jos tarvitset apua ostojen suunnitteluun, niin pistäydy apteekkiin. Lasketaan yhdessä hintoja ja toimitusvälejä. Meiltä löytyvät myös oppaat aikuisiän diabeteksen hoitoon ja omahoidon seurantaan.

Hyvää Joulun odotusta,

Minna
Kuninkaantien apteekistaEi kommentteja:

Lähetä kommentti