keskiviikko 23. marraskuuta 2016

KYLLÄ vai EI?

Tässä kohdassa ollut 'kansalaismielipideäänestyslipuke' on poistettu täysin palvelleena kolmen vuorokauden seurannan jälkeen. Sen antamaan tulokseen palaan lähipäivinä ensi viikon puolivälin tietämiin...


Kiitos kaikille rohkeasti mielipiteensä julkituoneille!


-o-


KYLLÄ vai EI?

Eiköpää vaa passant tuo iha sama rubriikki otsikoks meil jatkoks tähäkii, mis mie meinasi selvittää, jot mil mallil se on tää maalima nykyvää tässäi yhistyselämäs. Ja iha omakohtasii kokemuksiin mukkaa, jot ei tarvihe kuulo-puhheist eppäiltkää.

Minkähää kritteeri jälest mie lienent ite assiita arssinoint, ku huomasi istuvain yhe yhistyksen syyskokkousväin kans samoil alotuskahviloil. Jäsenhää se mie oon siinäi yhistykses, monvammasii ku lukkeuvun, nii usijammast yhistyksest tullee niit jäsenmaksulappuloitkii. Tähä ast oon onnistunt koko tään salolaisuutein täyvet kolmekymment vuotta väistelemmää kaikkii virallissii luottamustehtävii ja toimii. Nyt män sit pasmat kerral sekalutta ja sekkii rauha. Annaha olla, ko haastan tään assiin siul alust lähtii.

Olhaa meit tok kolomisenkymment henkee kokkouskuhtuva nouvattanutta paikala. Puhheehoitajata ei näkynynnä, mutta tomerastha  se häne varsinaine varasa otti tilanteet hallintaasa ja aukas ku aukaskii sen kokkoukse ja iha virallissii parakraahviloihe jälkee.

Hää sai viel jatkaaki sitä puhhee johattelluu, ku toisii ei ies kukkaa ehotelnakaa. Niihä se monast männöö, ko sopusa sakki on koolla. Ja hyväst löytyit sihteerit ja pöytäkirjoloin kahtojat, joille antoit viel oikeuve laskii iänetkii, jos vaaliloihe männää. Jot hyväst ol kaik! Viel sillokii, ko alettii hallituksel puhheehoitajaa ettimää. Entine ko ol vankkoloihe perus-teihesa kans vakkuuttant ei-olevasa ennää käytettävis. Onneks ol hänel olna hyväst toimiva vara, jost tehtii oikei se varsinaine ens vuoje hallituksee. Ja iha sovinnos.

Mut sit piti alkaa saamaa hallituksee erovuorosii kohal uusii nimmii. Nääkii kolme ko olliit sanoneet, jot jatkopaikkoloi hyö eivät ennää huoli. Siin muute pelattii noihe otsikos mainittuihe sannoi kans kahakättee ja eestaas. Yks ehotti ja tää ehotettu löys kyl äkist sen seihtemän syytä sil ei-vaihtoehol kohallaa. Eikä meinant mistää löytyy kolmii nii rohkijaa, jotka oisiit suoraa sanont, jot kyllä!

Kyssyit minnuukii, vaik eivät ees nimmii tietänt. Mie ku en oo sukunimmein kans monastkaa itsijäin käynt esittelemää. Eihä nimes mikä, mut ko vuoskymmenii jo nää aika-ajoi yhtjalkaa kulkeneet ovat puhunt vaa IsoTimpast, nii muutko se sit muka tarvihtis. (Jollokii mie viel kerro teil, jot mist ja mite kauva aikaa semmosen oon jo olna tunnettu.) No, vastaaha miekii pisti ja arvelinkii jo, jot selvittii sentää. Mut ei! Ko kahel varajäsenel viel piti saaha uuvet nimet, ni eikö vaa joku sev verra tutump saant ääntää auk, jot IsoTimppa. Yritihä mie vielkii vastustaa, mutt hyö sannoit, jot varajäsene ei oo ees pakko tulla mukkaa kokkouksii. Ja miehä myönnyi!

Mut semmost mielt kyl oon, ett jos kerta mihe on luvant alkaa, nii mukan o oltava nii paljo, ko terveys sallii. Näis meijä yhistyksis usjast se ko mikä taut kenet oikei rommajaa, niij kyl jääp kaikemmoisii virkoi hoitamiset toisel sijal. Ja kuitekii, just näist meijäkii SYTY yhistyksii jäsenkunnast ne vaa esil kaivetaan. Vuos vuoje jälkee. Vapaaehtoset. Ja heijä uurastuksiisa kans sit meil kaikil tarjotaa voimaa ja virkistyst jaksamaa itekenetkii ommii vaivoloihesa kans paremmi ko iha yksinnää. Monnii vaivoloihi o vuoskymmenii aikan liittoloi laitettu ja ne valvoot jäseniisä etuloit. Meil rivijäsenilhää ei kaik vastamäit ja mutkat tuu ees tietookaa, mut paljo meijä kaikkii ettee näis liittoloihe paikallisis yhistyksiskii tehhää jatkuvast. Ja ko meil Salos ov viel tää tämmöne SYTY, mihi kaikil potilas- ja vammaisyhistyksil o mukkaapääsy olemas. Semmosii etuloit ja olosuhteit ei kyl kaikil kylil tarjotakkaa, ko tääl meil o. Jot kyl mukava o tulla Helsinkitiel ja istuu valmiisee kahvipöytää taik kysel apuloi nii terveyve ko tekniikankii onkelmii, puhumattakaa sit kaikest siint mitä SYTY antaa kaikil mukanolevil yhistyksillee. Jot hyvis käsis ollaa! Ja siks pittääki iha äänee ihmetel, jot minkäävvuoks meist ei meinaa millää löytyy tekijöit niihi pienii hommii, joit tarvitaa sen oma yhistykse sääntölöihe jälest tehtävää jäseniisä palveluihe. Ko ei siel jouvu joka viikko juoksemaa, eikä – niinko joskus enne, kuulemma – veksellöihe nimilöit laittamaa. Ja omal ossuuvellaa mukanolol sais vaik avitettuu toisiikii samast vaivast kärsivii – melko vähäsel vaival, mie luule.

Eikä siihe muuta tarvita, ko et seuraavas valintakokkoukses sie sanositkii, jot KYLLÄ! Silviisii asioist uskoo
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti